Praktické lekárnictvo 3/2016

Riziká a nežiaduce účinky pri liečbe psoriázy u vybraných skupín pacientov

PharmDr. Marcel Jusko, PhD.

Psoriáza je multifaktoriálne ochorenie vznikajúce na genetickom podklade. Ide o chronické zápalové ochorenie, ktoré významne znižuje kvalitu života pacientov. Samotný psoriatický proces je sprostredkovaný imunitnými mechanizmami, pri ktorých hrajú významnú úlohu aktivované T-lymfocyty. U vybraných skupín pacientov poukazujeme na riziká a nežiaduce účinky liečby.

Kľúčové slová: psoriáza, liečba, dojčiace ženy, deti, starší pacienti

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Risks and side effects of treatment of psoriasis in selected groups of patients

Psoriasis is multifactorial disease with manifestation on genetic background. It is a chronic inflammatory disease that significantly reduces the quality of life of the patient. Psoriasis is driven by immune mechanisms with important role of activated T-lymphocytes. In selected groups of patients, pointing out the risks and side effects of treatment.

Keywords: psoriasis, treatment, breastfeeding women, children, elderly patients