Praktické lekárnictvo 1/2012

Rastlinné laxatíva – prehľad a dispenzačné minimum

PharmDr. Szilvia Czigle, PhD., Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.

Laxatíva sú liečivá, ktoré podporujú motilitu a uľahčujú vyprázdňovanie čriev. Poruchy trávenia (aj zápchu) riešia pacienti prevažne formou samoliečenia, mnoho prípravkov je dostupných bez lekárskeho predpisu. Praktický lekárnik je preto často hlavným a jediným zdravotníckym pracovníkom, s ktorým pacient svoje problémy konzultuje. V terapii sa popri laktulóze ujalo iba niekoľko syntetických liekov a aj podľa zásad EBM (Evidence Based Medicine, medicína založená na dôkazoch) sa dodnes vo veľkej miere používajú rastlinné drogy, najmä antranoidové a slizové. Tieto dve skupiny drog sa výrazne líšia mechanizmom účinku. Aj keď farmakognostický výskum často smeruje k tomu, aby sa biologicky účinné obsahové látky liečivých rastlín izolovali a používali v čistej forme, práve skupina antranoidových drog s laxatívnym účinkom je typickou ukážkou javu nazývaného synergizmus, pri ktorom zmes látok, resp. neupravená droga, má vyšší terapeutický účinok, než je suma účinkov zodpovedajúceho množstva jednotlivých zložiek podávaných jednotlivo.

Kľúčové slová: laxatíva, antranoidové a slizové rastlinné drogy, dispenzačné minimum.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Herbal laxatives – overview and dispensing minimum

Laxatives are a group of drugs taken to induce bowel movements and to loosen the stool. Digestive disorders (including constipation) rank high among health problems often treated by self-medication. Many preparations are available over-the-counter. The retail pharmacist is often the only healthcare practitioner for the patient to consult. Few synthetic drugs, aside with lactulose, have found their way to practical therapy, so herbal drugs, mainly anthranoid and mucilaginous, remain the most used ones in this indication, also in agreement with the principles of Evidence Based Medicine (EBM). These two groups of herbal drugs differ significantly in their mechanism of drug action. Phytochemical research often leads to the isolation of pure plant-based compounds for the use alongside herbal drugs. However, anthranoid laxative drugs show a typical example of synergy, a phenomenon observed as an interaction of a mixture of compounds (e.g. a crude herbal drug) in ways that enhance the therapeutic effect of the mixture that so exceeds the sum of the respective effects of individual compounds administered separately.

Keywords: laxatives, anthranoid and mucilaginous herbal drugs, dispensing minimum.