Praktické lekárnictvo 3/2017

Pyridoxin v terapii epilepsií v pediatrii pohledem farmaceuta

PharmDr. Petra Thomson, PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.

Role vitaminu B6 (pyridoxinu) je pro normální rozvoj a funkci centrální nervové soustavy neoddiskutovatelná. Podobně jako u dalších vitaminů skupiny B je nedostatek pyridoxinu vzácný. K funkčnímu deficitu vitaminu B6 mohou vést některé specifické genetické metabolické vady. Tento deficit je hlavní příčinou pyridoxin dependentní epilepsie u dětí. Cílem předkládaného článku je představit roli vitaminu B6 u epileptických křečí v pediatrii se zaměřením na dávkování a dostupnost léčivých přípravků s pyridoxinem, a to v různých lékových formách. Dávkování pyridoxinu je v dané indikaci přísně individuální včetně nutnosti podávat vysoké dávky až do maxima 1 g/den perorálně. Zejména pro dětskou populaci lze u vysokodávkových schémat pyridoxinu přistoupit k individuální přípravě tekutých lékových forem namísto drcení velkého množství tablet. U některých typů křečí je úspěšná i terapie aktivním metabolitem pyridoxal-5’-fosfátem.

Kľúčové slová: vitamin B6, pyridoxin hydrochlorid, pyridoxal-5’-fosfát, epilepsie, novorozenecké křeče, magistraliter příprava

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pyridoxine use in children with epilepsy: a pharmacist’s point of view

Vitamin B6 (pyridoxine) plays a pivotal role in development and functioning of central nervous system. As with other vitamins of the B group, pyridoxine deficiency is rare, but it may occur as a result of some specific genetic disorders of metabolism. This may lead into functional deficiency of vitamin B6 and devolve into pyridoxine-dependent epilepsy in children. Pyridoxin dosing in this indication is based strictly on individual patient’s response and when reeded doses as high as 1g daily are administered orally. Especially with high dose pyridoxine regimens in paediatric population, it is preferable to avoid crushing tablets for administration and choose a suitable concentration of extemporaneously prepared oral liquid forms. In some types of neonatal and infantile seazures, therapeutic trial with pyridoxal-5’-phosphate is more appropriate choice yielding more successful results.

Keywords: vitamin B6, pyridoxine hydrochloride, pyridoxal-5-phosphate, epilepsy, neonatal seizures, extemporaneous preparation