Praktické lekárnictvo 2/2013

Prírodné liečivá proti bolesti kĺbov, kostí a svalov

PharmDr. Silvia Fialová, PhD.

Bolesť je nepríjemný emocionálny a zmyslový zážitok, ktorý je spojený s potenciálnym alebo skutočným poškodením tkaniva, alebo sa ako taký opisuje. Bolesť je vždy subjektívna a predstavuje extrémne komplexný fenomén. V prírode sa nachádza množstvo liečivých rastlín, ktoré sú účinné v liečbe bolesti (analgetiká), aj keď pri viacerých nie je mechanizmus účinku objasnený. Často ide totiž o celé rastlinné extrakty, nielen samotné účinné látky. Veľké množstvo pacientov dáva prírodným látkam prednosť najmä v samoliečení, pričom ich efektivitu dokazujú viaceré štúdie. Pri bolestiach kĺbov, kostí a svalov sa v súčasnosti odporúčajú extrakty z vŕby bielej, kadidlovníka pílovitého, ďumbiera lekárskeho, harpagofytu plazivého, kostihoja lekárskeho alebo arniky horskej. Veľmi účinné a obľúbené sú kapsaicín z čili papriky, ako aj mentol zo silice mäty piepornej.

Kľúčové slová: bolesť, artritída, osteoartritída, prírodné analgetiká.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Natural products for pain joints, bone and muscles

Pain is an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described as such. Pain is always subjective and represents an extremely complex phenomenon. In nature there are many medicinal plants, which are effective in the treatment of pain (analgesia), although the mechanism of action still remain unclear. It is due to the fact that usually whole plant extracts, not only the active substances are used. Currently a large number of patients pay attention to the natural substances for their self-medication and the effectiveness is demonstrated by a number of studies. Actually, for sore joints, bones and muscles are recommended the extracts of white Willow, Indian frankincense, Ginger, Devil’s claw, Comfrey, Arnica. Capsaicin from Chili Peppers and Menthol of peppermint oil are very effective and popular as well.

Keywords: pain, arthritis, osteoarthritis, herbal analgesics.