Praktické lekárnictvo 1/2013

Prírodné liečivá na podporu imunity

PharmDr. Silvia Fialová, PhD.

Imunitný systém človeka ako ochranný štít proti negatívnemu pôsobeniu vonkajšieho prostredia je pod významným vplyvom nervového a endokrinného systému. Sám dokáže, naopak, neuroendokrinný systém aj ovplyvňovať. Vývoj a funkcia imunitného systému sú dané genetickými faktormi a účinkami vonkajšieho (environmentálneho) prostredia. Podstatnou mierou sa podieľa na zápalovej reakcii a zápal je výsledkom súhry a vyváženosti prozápalových a protizápalových faktorov. V prevencii ochorení je potrebné, aby bol imunitný systém plne funkčný. Ak imunitnému systému chýba jedna alebo viac zložiek, hovoríme o imunodeficientnom stave. Takéto oslabenie imunity vedie k vyššej náchylnosti na infekcie a jej zlyhanie k vzniku a vývoju nádorových ochorení. V súčasnosti sú čoraz viac populárne prírodné látky a liečivé rastliny stimulujúce imunitu. Medzi najpopulárnejšie patria β-glukán, echinacea purpurová, rakytník rešetliakový, cesnak kuchynský, kustovnica cudzia či ďumbier lekársky.

Kľúčové slová: imunitný systém, imunostimulátory, β-glukán, vitamín D, liečivé rastliny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Natural products to enhance immunity

The human immune system as a protective shield against the negative impact of the external environment is in significant influence of the nervous and the endocrine system. On the other hand it can also affect the neuroendocrine system itself. The development and function of the immune system is determined by genetic factors and the influence of external environment. With significant contribution it is involved in the inflammatory response and inflammation is the result of the interplay and balance between pro-inflammatory and anti-inflammatory agents. In the prevention of diseases, it is necessary the fully operational immune system. If the immune system is missing one or more components, it leads to the immunodeficiency. Such a weakening of the immunity leads to higher susceptibility to infection, and it´s failure to the formation and development of malignant diseases. At the present time are becoming increasingly more popular natural ingredients and medical plants with immunostimulant activity. The most popular include β-glucan, coneflower, sea buckthorn, garlic, goji, ginger.

Keywords: immune system, immunostimulants, β-glucan, vitamin D, medicinal plants.