Praktické lekárnictvo 3/2017

Pôvodná filozofia farmácie pomáhať ľuďom prinavrátiť zdravie je stále mimoriadne aktuálna

Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc (HTA) - vedúci katedry Organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť