Praktické lekárnictvo 1/2022

Povedomie o HPV vakcinácii a miera zaočkovania v populácii študentov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského

MUDr. Hana Hehejíková, doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD.

Infekcie ľudského papilomavírusu môžu byť príčinou vzniku kožných bradavíc, anogenitálnych bradavíc, karcinómu krčka maternice, análneho karcinómu či karcinómu penisu. Cieľom našej práce bolo identifikovať povedomie o možnosti vakcinácie a aj o uskutočnenej vakcinácii študentov Lekárskej fakulty UK dotazníkovou formou. Zaočkovanosť proti HPV je oproti niektorým štátom Európy na Slovensku stále veľmi nízka. Z nášho sledovania sme zistili, že očkovanosť je u medicínsky sa vzdelávajúcich mladých ľudí niekoľkonásobne vyššia ako u zvyšku populácie.

Kľúčové slová: ľudský papilomavírus, vakcinácia, povedomie rizika

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Praktické lekárnictvo. Objednať časopis

Awareness of HPV vaccination and vaccination rates in the population of medical students at Comenius University

HPV virus infections can cause skin warts, anogenital warts, cervical cancer, anal cancer or penile cancer. The aim of our work was to identify awareness of the possibility of vaccination and the vaccination of students of the Faculty of Medicine, Comenius University. Vaccination against HPV is still very low in Slovakia compared to some European countries. Our observation suggest that vaccination coverage is several times higher in medically educated young people than in the rest of the population.

Keywords: human papillomavirus, vaccination, risk awareness