Praktické lekárnictvo 1/2014

Poradenstvo pri úniku moču

Mgr. Lucia Balcieraková

Inkontinencia moču môže postihnúť každého človeka, či už mladého alebo staršieho. Ľahké formy úniku moču postihujú väčšinou ženy, ale nevyhýbajú sa ani mužom. Závažnejšie formy úniku moču postihujú 15 % žien a 8 % mužov vo veku nad 65 rokov. Celosvetovo trpí vážnou formou inkontinencie viac ako 200 miliónov osôb. Ťažká inkontinencia je najťažší, najzávažnejší stupeň inkontinencie. Predstavuje záťaž nielen pre postihnutú osobu, ale takisto pre jej najbližšie okolie. Dôležitá je preto edukácia pacienta, jeho poučenie o možnostiach liečby a pravidelnosti cvičenia cvikov na posilňovanie panvového dna.

Kľúčové slová: inkontinencia moču (IM), Kegelove cviky, hygiena, vložky, plienkové nohavičky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť