Praktické lekárnictvo 4/2013

Pomôcky na pomoc pri umývaní a kúpaní

Mgr. Lucia Balcieraková

Pády predstavujú v starobe závažný problém. Najčastejšou komplikáciou sú poranenia mäkkých tkanív a zlomeniny. Často sa zhoršujú aj kognitívne funkcie. Pacienti s opakovanými pádmi môžu mať panický strach z chôdze, čo sťažuje až znemožňuje rehabilitáciu. Ľudia s opakovanými pádmi by sa mali vyhýbať činnostiam so zvýšeným rizikom pádov. Pri niektorých činnostiach, ako je napríklad kúpanie, je potrebné zabezpečiť pomoc druhej osoby, poprípade použiť zdravotnícke pomôcky, ktoré uľahčia pacientovi osobnú hygienu (1).

Kľúčové slová: sprchovanie, obmedzená pohyblivosť, pohyb.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť