Praktické lekárnictvo 1/2013

Pomoc pacientom s bolesťou kĺbov odborným prístupom v lekárni

PharmDr. Tatiana Geročová, PhD.

S prosbou o pomoc pri tlmení bolesti kĺbov sa stretávajú lekárnici vo svojej každodennej praxi. Bolesti kĺbov totiž sprevádzajú široké spektrum ochorení, najbežnejšími z nich sú napríklad úrazy, reumatoidná, psoriatická a dnavá artritída, ankylozujúca spondylitída, osteoartróza a borelióza. Znalosť diagnostických kritérií a algoritmov liečby týchto ochorení popri znalosti mechanizmov účinku a kontraindikácií liečiv pomôže lekárnikovi vybrať pre pacienta správne analgetikum alebo mu odporučiť návštevu lekára. Lekárnik môže pacienta informovať aj o doplnkových a alternatívnych možnostiach liečby bolesti, akými sú napríklad fyziologická regulačná medicína, použitie autológnej kondicionovanej plazmy, fyzioterapia a psychoterapia alebo akupunktúra.

Kľúčové slová: lekárnik, bolesť kĺbov, diagnostika, liečba, artritída, borelióza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

A professional approach in the pharmacy to help patients with pain in joints

With a plea for help in eradicating joint pain experienced by pharmacists in their daily practice. Joint pain is accompanied by a wide range of diseases, the most common of these are, for example, injuries, rheumatoid, psoriatic and gouty arthritis, ankylosing spondylitis, osteoarthritis and lyme borreliosis. Knowledge of diagnostic criteria and treatment of these diseases, in addition to knowledge of the mechanisms of action and contra-indications of drugs will help to select the correct analgesic for the patient, or pharmacist to recommend a doctor´s visit. A pharmacist may also inform the patient about complementary and alternative pain treatment options, such as physiological regulating medicine, the use of autologous conditioned plasma, physiotherapy and psychotherapy or acupuncture.

Keywords: pharmacist, joint pain, diagnostics, treatment, arthritis, borreliosis.