Praktické lekárnictvo 4/2014

Pevné liekové formy a urýchlenie rozpustnosti

prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., PharmDr. Andrea Gažová, PhD.

Pevné liekové formy užívané perorálne sú najobľúbenejšia lieková forma nielen u pacientov, ale aj u zdravotníckych pracovníkov. Môžeme sem zaradiť tablety, obduktety alebo kapsuly. Neochotu užívať danú skupinu liekových foriem majú pacienti s dysfáziou. Z týchto dôvodov sa uprednostňujú pozmenené liekové formy hlavne použitím novodobejších rozvoľňovadiel, ktoré zabezpečia ich rýchlejší rozpad, a tým ovplyvnia farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti liečiva. Zmenou rozvoľňovadla sa môže zmeniť aj aplikačná cesta, ktorá poskytuje vyšší komfort užívateľom.

Kľúčové slová: liekové formy, aplikačné cesty, orodispergovateľná tableta.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Solid dosage forms and the solubility

Orally solid dosage forms are the most popular not only for patients but also for health care professionals. Un willingness to take a given group of dosage forms, patients with dysphasia. For these reasons, prefer modified formulations mainly using more modern disintegrants to ensure their rapid decay, and thus affect the pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of the drug. Change disintegrant may change the application path, which provides greater user comfort.

Keywords: dosage forms, aplication, orodispersible tablet.