Praktické lekárnictvo 1/2013

Pestrý svet antimykotík

prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc.

Mykózy vyvolávané podmienene (oportúnne) patogénnymi mikromycétami patria k celosvetovo najrozšírenejším chorobám. V ostatných dvoch desaťročiach narastá problém invazívnych mykóz, predovšetkým u imunokompromitovaných pacientov. V článku sa podáva prehľad najdôležitejších antimykotík a prípravkov registrovaných v SR.

Kľúčové slová: mykózy, polyény, azoly, iné antimykotiká.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Multifarious world of antifungal agents

Opportunistic mycoses belong to the most prevalent infections all over the world. In the course of the last two decades, invasive mycoses have emerged as an important problem mainly among the heavily immunocompromised persons. The article summarizes the most important antifungal agents and the drugs registered in Slovak Republic and their most common uses.

Keywords: fungal infections, polyenes, azoles, other antifungal drugs.