Praktické lekárnictvo 2-3/2014

Otravy u detí

PharmDr. Silvia Plačková, PhD., MPH

V Národnom toxikologickom informačnom centre Slovenskej republiky (NTIC) podáme ročne vyše 4 000 konzultácií pri intoxikáciách. Intoxikácie u detí predstavujú závažný problém v SR. Každoročne robíme analýzu všetkých intoxikácií, podľa veku, pohlavia, toxickej noxy, klinickej závažnosti a spôsobu intoxikácie.

Kľúčové slová: NTIC, intoxikácie u detí, toxická noxa, závažnosť intoxikácie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Poisonings in children

The National Toxicological Information Centre (NTIC) in Bratislava responds every year to about 4 000 inquiries from all over Slovakia. Childhood poisoning remains a significant health problem in our country. With the aim to obtain more information about the structure of poisoning in children, we performed a retrospective analysis of all accidents in children.

Keywords: NTIC, childhood poisoning, structure of poisoning, clinical severity.