Praktické lekárnictvo 1/2021

Opatrenia pre zabezpečenie dostupnosti lekárenskej starostlivosti

Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc., PharmDr. Dominik Grega, PharmDr. Martina Šutorová, PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.

V príspevku sa autori venujú vybraným otázkam zabezpečenia dostupnosti lekárenskej starostlivosti. K riešeniu tejto problematiky sa v závislosti od odborných, ekonomických a politických faktorov pristupuje v rôznych štátoch odlišným spôsobom. Niekde sa uplatňujú demografické a geografické kritériá zriaďovania nových lekární, na základe určitých pravidiel môže byť lekárňam priznaná bonifikácia, ale vznikli aj ďalšie odporúčania a návrhy, ktoré mali/majú zohľadniť a posúdiť okolnosti vzniku novej lekárne a jej ekonomickú rentabilitu.

Kľúčové slová: verejná lekáreň, dostupnosť lekárenskej starostlivosti, zriaďovanie lekární, rentabilita lekární

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Measures to ensure the availability of pharmaceutical care

In the article, the authors address selected issues of ensuring the availability of pharmaceutical care. Depending on professional, economic, and political factors, this issue is approached differently in different countries. Demographic and geographical criteria for setting up new pharmacies are applied in some places. Pharmacies may be granted a bonus based on specific rules. Still, other recommendations and suggestions have emerged to consider the circumstances of a new pharmacy and its economic viability.

Keywords: community pharmacy, availability of pharmaceutical care, pharmacy establishment, the profitability of pharmacy