Praktické lekárnictvo 4/2012

Novinky v enterálnej a parenterálnej výžive

PharmDr. Vasil Šatnik, PhD.

Pre normálne fungovanie metabolizmu a zažívacieho traktu je neodmysliteľnou súčasťou komponentov v jednotlivých produktoch enterálnej a parenterálnej výživy obsah niektorých kľúčových zložiek dotvárajúcich charakter a použitie výrobkov v nutričnej farmakoterapii. Obsah ω-3 mastných kyselín, glutamínu a arginínu v produktoch klinickej výživy možno považovať za jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich aj imunomodulačný efekt klinickej výživy. Medzi najperspektívnejšie enterálne produkty patria Forticare Nutricia, Prosure Abbott, Nutricomp immun B. Braun, Supportan Fresenius Kabi. Pre parenterálne použitie boli porovnané tri vzorové režimy: Smofkabiven Fresenius Kabi, Olimel 9E Baxter, Nutriflex omega special B. Braun.

Kľúčové slová: domáca parenterálna výživa, vláknina, nutričná farmakoterapia, ω-3 mastné kyseliny, enterálna výživa, parenterálna výživa.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

News in enteral and parenteral nutrition

A content of some key components designed for normal functioning of the metabolism and digestive tract and determining the nature and the use of nutritional pharmacotherapy products is an essential part of the individual components of enteral and parenteral nutrition. The content of ω-3 fatty acids, glutamine and arginine in clinical nutrition products can be considered as one of the most important factor influencing the immunomodulatory effect of clinical nutrition. Among the most promising products include enteral FortiCare Nutricia, Prosure Abbott, Nutricomp immun B. Braun, Fresenius Kabi Supportan. For parenteral use were compared to three standard modes: SmofKabiven Fresenius Kabi, Olimel 9E Baxter, B. Braun Nutriflex omega special.

Keywords: home parenteral nutrition, fibres, nutritional pharmacology, ω-3 fatty acids, enteral nutrition, parenteral nutrition.