Praktické lekárnictvo 1/2018

Nové trendy v liekových formách pri liečbe bolesti

PharmDr. Andrea Gažová, PhD.

Bolesť je jedným zo symptómov, ktorý privedie pacienta k lekárovi, a diagnostika príčin bolesti je mnohokrát zdĺhavá. Čím dlhšie trvá určenie príčiny bolestí, tým viac sa u pacienta prejavujú dôsledky dlhodobého pociťovania bolesti a pacient trpí emocionálnymi zmenami. Podľa sily bolesti rozoznávame bolesť slabú, strednú a silnú. Na všetkých troch stupňoch je dovolené liečivá kombinovať, samozrejme, racionálne a s plnou akceptáciou ich farmakokinetických a farmakodynamických vlastností. Napriek tomu, že sa ročne uvedie do klinickej praxe viac ako desiatky nových molekúl, liečba bolesti sa zefektívňuje predovšetkým novými kombináciami používaných liečiv, ďalšími inováciami terapeutických postupov a v neposlednom rade novými liekovými formami zaužívaných liečiv. Vývoj nových, dokonalejších, ľahšie pacientmi používaných liekových foriem zlepšuje celkovú terapiu pacienta, odďaľuje zvýšenie dávky, poskočenie na stupni rebríka či zmenu liečiva. Pri terapii bolesti nie je možné často meniť liečivo za iné, ale výberom vhodných liekových foriem a ich vhodných kombinácií docieli lekár a lekárnik efektívnu liečbu s vysokou adherenciou a compliance pacienta.

Kľúčové slová: bolesť, farmakoterapia bolesti, liekové formy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New trends in drug forms in therapy of pain

The pain is one of the most common symptoms, why the patients visit the physician. The long time between the pain feeling and the diagnosis is very difficult for every patient and patient can to feel the emotional changes. The intensity of the pain can be broadly categorized as mild, moderate and severe. Other classification of pain is the duration the pain – acute, less three months, and chronic, more than three months. The treatment of pain is very individual and we can combine the drug of analgesics – opioid of non-opioid. The analgesics treatment has to be rational and accept the pharmacokinetics and pharmacodynamics of drugs. In every year are approved the new drugs, new therapeutics guidelines and the new drug forms. The innovative drugs form improves the adherence and compliance to therapy.

Keywords: pain, pharmacotherapy of pain, pharmaceutical forms