Praktické lekárnictvo 3/2011

Nové léky u postmenopauzální osteoporózy

doc. MUDr. Pavel Horák, CSc., MUDr. Martina Skácelová, MUDr. Martin Žurek, MUDr. Andrea Smržová, MUDr. Hana Ciferská

Přehledový článek informuje čtenáře o novějších léčivech postmenopauzální osteoporózy. Zabývá se intravenózně podávanými bisfosfonáty – ibandronátem a zoledronátem, novým biologickým lékem osteoporózy denosumabem blokujícím RANKL a osteoanabolickými deriváty parathormonu 1–34 PTH a 1–84 PTH

Kľúčové slová: osteoporóza, léčba, vedlejší a nežádoucí účinky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New treatment for postmenopausal osteoporosis

The overview article brings information on the new antiporotic drugs for postmenopausal osteoporosis. It deals with intravenous bisphosphonates – ibandronate and zoledronate, with new biological drug denosumab blocking RANKL and finally with osteoanabolic derivates of parathormon 1–34 and 1–84 PTH.

Keywords: osteoporosis, treatment, undesirable side effects.