Praktické lekárnictvo 3/2016

Nové klinicky účinné rastlinné látky s antibiotickými účinkami

Mgr. Ivana Miláčková, PhD.

Stovky rastlinných látok sa v predklinických štúdiách ukázalo in vitro ako antibakteriálne účinné, no len niekoľko z nich dosahuje tento efekt v klinických skúškach. Predstavujeme niekoľko z nich zo skúšok z posledných rokov, ktoré sa môžu zaradiť do klinickej praxe ako súčasť podporných prípravkov pri liečbe bakteriálnych infekcií.

Kľúčové slová: antibakteriálny, klinické skúšky, rastlinné látky, extrakty, rezistencia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Novel clinical efficient plant substances with antibiotic properties

The hundreds of plant substances were shown in preclinical in vitro studies with good antibacterial efficacy, but only several of them showed this effect in clinical studies. We present several of them from the studies of recent years, which could insert to the clinical practice like part of auxiliary preparations used in the treatment of bacterial infections.

Keywords: antibacterial, clinical studies, plant substances, extracts, resistance