Praktické lekárnictvo 3/2012

Nežiaduce účinky nesteroidových antiflogistík na gastrointestinálny trakt

PharmDr. Marcel Jusko, PhD.

Nesteroidové antiflogistiká sú dnes najrozšírenejšou liekovou skupinou v liečbe bolesti, najmä bolesti zápalovej etiológie, ako aj degeneratívnych ochorení pohybového aparátu. V praxi sa s nimi stretávame v rôznych liekových formách – tablety, kapsule, sirupy čapíky, náplaste, gély, krémy a pod. Ich efekt spočíva v znížení syntézy prostanoidov, s čím súvisí možné riziko poškodenia pri ich užívaní. Nakoľko patria medzi najčastejšie predpisované lieky a mnohé z nich (ibuprofén, diklofenak, flurbiprofén a naproxén) sú dostupné aj bez lekárskeho predpisu ako OTC (over-the-counter) lieky, je potrebné im venovať náležitú pozornosť.

Kľúčové slová: nesteroidové antiflogistiká, COX, gastrotoxicita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Adverse effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs on the gastrointestinal tract

Non-steroidal anti-inflammatory drugs are now the most widespread drug group in the treatment of pain, especially pain of inflammatory etiology, and degenerative diseases of the musculoskeletal system. We meet them in practice in different dosage forms – tablets, capsules, syrups suppositories, patches, gels, creams etc. Their effect is based on reducing of the synthesis of prostanoids, which involves possible risk of harm in their use. As they belong among the most commonly prescribed medications, and many of them (ibuprofen, diclofenac, flurbiprofen, and naproxen) are available without a prescription as OTC (over-the-counter) drugs, an appropriate consideration should be given to them.

Keywords: non-steroidal anti-inflammatory drugs, COX, gastrotoxicity.