Praktické lekárnictvo 2/2017

Nehormonálna liečba klimakterického syndrómu

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc., MUC. Rebeka Ožvoldová

V súvislosti so skutočnosťou, že možné riziká klasickej hormonálnej liečby klimakterického syndrómu boli v niektorých odborných článkoch a najmä médiami nadhodnotené, viaceré ženy sa pri zvažovaní liečby rozhodnú pre tzv. neškodné prírodné produkty, ktoré však doposiaľ mali účinky takmer na úrovni placeba.

Kľúčové slová: fytoestrogény, menopauza, klimaktérium, osteoporóza

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Non-hormonal treatment for climacteric syndrome

Referring to circumstances of possible risks of typical hormonal treatment for climacteric syndrome which were overestimated by number of specialized articles and mainly by media, multiple women considering treatment decide for so called harmless natural products, which until now had effects nearly on the level of placebo.

Keywords: phytoestrogens, menopause, climacteric, osteoporosis