Praktické lekárnictvo 2/2012

Najčastejšie vírusové infekcie kože a ich liečba

MUDr. Jana Mrázová

Vírusové infekcie kože a slizníc predstavujú veľké množstvo patológií, ktoré sa vyskytujú výlučne na koži, alebo môže ísť o kožné prejavy v rámci inej patológie v organizme. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce kožné vírusové infekcie patrí herpes simplex labialis, aftózna stomatitída, bradavice a pod. V homeopatickej liečbe tejto skupiny ochorení sa podávajú lieky nielen na zvládnutie akútnej infekcie, ale aj na zabránenie recidív ochorenia.

Kľúčové slová: vírusové infekcie kože, herpex simplex, aftózna stomatitída, bradavice, homeopatické lieky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The most common viral infections of the skin and their treatment

Viral infections of the skin and mucous membranes create a large number of pathologies, which occur only on the skin, or it may be a cutaneous manifestation of some another pathologies in the body. The most common cutaneous viral infections include herpes simplex labialis, aphthous stomatitis, and the warts. In the homeopathic treatment of this group of diseases drugs are given not only to cope with acute infection, but also to prevent recurrence.

Keywords: viral infections of the skin, herpex simplex, aphthous stomatitis, warts, homeopathic medicines.