Praktické lekárnictvo 2/2017

Najčastejšie kožné komplikácie pri ambulantnej liečbe pacientov s diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA, PharmDr. Dominika Rubintová

Viacero dermatologických ochorení a kožných zmien má častejší výskyt pri diabetes mellitus 2. typu. Kožné choroby u diabetikov sú najčastejšie dôsledkom diabetickej mikroangiopatie, polyneuropatie alebo zvýšenej náchylnosti na infekcie. Ako preventívne opatrenie je potrebné ošetrovanie aj zdanlivo zanedbateľných poškodení kože, napríklad pre vznik diabetickej nohy. Úlohou diabetológa je pacientovi odporučiť preventívne opatrenia proti vzniku poranení kože, informovať o postupe pri ošetrení kožných lézií a podľa charakteru kožnej lézie odoslať pacienta na vyšetrenie k špecialistovi.

Kľúčové slová: poškodenie kože, diabetes mellitus 2. typu, suchá koža, mozoľ, otlak, bakteriálne infekcie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The most common skin complications of patients with diabetes mellitus type 2 in outpatient treatment

Many of dermatological disorders and skin changes is occurring more frequently in type 2 diabetes. Skin diseases in diabetics are most often as a consequence of diabetic micronagiopathy, polyneuropathy or increased tendency to infections. Treating almost seemingly negligible damages of the skin is necessary as a preventive arrangement, for example, for the development of diabetic foot. The role of the diabetologist is to recommend to patient some precautionary steps against formation of skin injuries, inform the patient about the procedures of the treatment of skin lesions and send the patient to a specialist for examination by the nature of the skin lesion.

Keywords: skin damage type 2 diabetes, dry skin, blister, callus, infectious skin damage