Praktické lekárnictvo 3-4/2015

Možnosti farmaceutické péče o pacienty s neuropatickou bolestí

Mgr. Jana Vinšová, PharmDr. Mira Hojdarová

Navzdory množství publikovaných konsenzuálních doporučení zůstává léčba neuropatické bolesti obtížným a ne vždy úspěšně zvládnutým úkolem. Článek si klade za cíl přehledně zpracovat informace o farmakoterapii neuropatické bolesti s důrazem na postupy založené na důkazech a současně uvést možnosti farmaceutické péče u těchto pacientů.

Kľúčové slová: neuropatická bolest, farmakoterapie, farmaceutická péče.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmaceutical care possibilities in patients with neuropathic pain

Despite a number of consensual guidelines the management of neuropathic pain remains a difficult and not always successful mission. The aim of the article is to provide an overview of neuropathic pain pharmacotherapy with the emphasis on evidence based medicine and also to specify possibilities of pharmaceutical care of these patients.

Keywords: neuropathic pain, pharmacotherapy, pharmaceutical care.