Praktické lekárnictvo 1/2011

Měření krevního tlaku

doc. MUDr. Helena Němcová, CSc.

Měření krevního tlaku je jedním z nejčastěji prováděných výkonů v ordinaci lékaře, je označován jako kazuální krevní tlak. Závažnost hypertenze lépe odráží hodnoty TK měřené v domácím prostředí. Ještě přesnější informaci o profilu TK poskytuje 24hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM). Standardně měříme TK nepřímou auskultační metodou rtuťovým tonometrem na paži. Systolický krevní tlak odečítáme v 1. a diastolický TK v 5. Korotkovově fázi. V určitých specifických situacích, provázených zvýšeným minutovým výdejem, odečítáme diastolický TK ve fázi 4 (děti do 13 roků, určitá situace v těhotenství). Při měření musíme používat vždy správnou velikost manžety, odpovídající objemu paže vyšetřovaného. Pro domácí měření TK jsou vhodnější automatické oscilometrické přístroje. Pacienti by měli používat pouze validizované přístroje a měli by být informováni o správné technice měření.

Kľúčové slová: krevní tlak, měření, automatické oscilometrické přístroje, domácí krevní tlak, ambulantní monitorování krevního tlaku.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Blood pressure measurement

The blood pressure measurement is one of the most frequently performed procedures in a physician office. It is described as a „causal blood pressure”. The severity of hypertension is better reflected by home blood pressure measurement. 24 hour blood pressure monitoring provides even more precise information about a blood pressure profile. Standard measurement of blood pressure by indirect auscultation method uses a mercury sphygmomanometer on arm. Systolic blood pressure is read in the 1st phase and diastolic in the 5th Korotkoff phase. In specific situations accompanied by increased cardiac output, the diastolic blood pressure is read in the 4th phase (pregnant women, children under 13 years). We should use an appropriate size of a blood pressure cuff reflecting the arm circumference of an examined person. Automated oscilometric devices are more suitable for home blood pressure measurement. Patients should use only validated devices and should be informed about correct blood pressure measurement.

Keywords: blood pressure, measurement, automatic oscilometric device, home blood pressure, ambulatory blood pressure monitoring.