Praktické lekárnictvo 1/2023

Medicamenta Nova 2023: Biologická liečba v terapii vybraných ochorení (26. január 2023, Bratislava)

RNDr. Mária Mušková, PhD.

Tradičný termín už neuveriteľných 39 ročníkov – posledný štvrtok v januári, rovnaké miesto – Lekárska fakulta UK v Bratislave – len zmena posluchárne – Ladzianskeho – priamo v historickej budove. Seminár organizuje Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK pod vedením prof. MUDr. Martina Wawrucha, PhD. a Slovenská lekárnická komora zastúpená RNDr. Máriou Muškovou, PhD. Po dvoch kovidových rokoch bola obnovená prezenčná forma seminára.

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Praktické lekárnictvo. Objednať časopis