Praktické lekárnictvo 3/2011

Mandlový olej v magistraliter receptuře

PharmDr. Jan Hašek

Mandlový olej obsahuje 20 − 30 % glyceridů kyseliny linolové přítomné v několika typech ceramidů. V článku se diskutuje význam lipidů jako složky emolientních přípravků a jejich vliv na kožní bariéru. Mandlový olej je dostupná farmaceutická surovina a může být formulován do magistraliter přípravků sloužících k adjuvantní terapii dermatitid a péči o pokožku. Jsou uvedeny i receptury pro lokální kortikosteroidy I. třídy, obsahující oleofilní základ s mandlovým olejem, které jsou vhodné zejména v pediatrické praxi.

Kľúčové slová: mandlový olej, rostlinné oleje, emoliencia, magistralitev receptura, suchá pokožka.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Almond oil in extemporaneous prescription

Almond oil contains 20 − 30 % of linoleic acid glycerides present in several types of ceramides. The article discusses the importance of lipids as a component of emollients and their effect on the skin barrier. Almond oil is an available pharmaceutical raw material and can be formulated in extemporaneous preparations intended for adjuvant therapy of dermatitides and for skin care. Also included are formulas for class I topical corticosteroids, containing an oleophilic base with almond oil, that are particularly suitable in paediatric practice.

Keywords: almond oil, vegetable oil, emollients, extemporaneous prescription, dry skin.