Praktické lekárnictvo 3-4/2015

Manažment akútnej bolesti pohybového aparátu

PharmDr. Stanislava Jankyová, PhD., PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

Bolesť je definovaná ako nepríjemný zmyslový a emocionálny zážitok, ktorý je spojený s potenciálnym alebo skutočným poškodením tkaniva. Akútna bolesť je symptóm patologických, poúrazových, štrukturálnych alebo funkčných zmien a má signalizačnú a ochrannú funkciu. V terapii akútnej bolesti pohybového aparátu sa používajú rôzne prístupy, od nefarmakologických cez použitie voľnopredajných prípravkov až po lieky viazané na lekársky predpis.

Kľúčové slová: bolesť, bolesť pohybového aparátu, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Management of acute musculoskeletal pain

Pain is define as a distressing sensory and emotional experience associated with potential or actual tissue damage. Acute pain is a symptom of pathological, post-traumatic, structural or functional changes and has signaling and protective function. In the therapy of acute muskuloskeletal pain are used different approaches: from non-pharmacological interventions, through the use of over-the-counter drugs up to prescription drugs.

Keywords: pain, muskuloskeletal pain, therapy.