Praktické lekárnictvo 2/2012

Logistická činnosť – jedna zo základných funkcií systému lekárenskej starostlivosti

PharmDr. Peter Stanko, Mgr. Igor Minarovič, PhD.

Logistická činnosť zariadení určených na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je neoddeliteľnou súčasťou lekárenskej starostlivosti, ktorá priamo nadväzuje na veľkodistribúciu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín a slúži na zabezpečenie dostupnosti liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín pre obyvateľstvo v reálnom čase.

Kľúčové slová: zdravotná starostlivosť, lekárenská starostlivosť, logistická činnosť.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Logistics activity – one of the functions of pharmaceutical care

Logistics business facilities for the provision of pharmaceutical care is an integral part of pharmaceutical care, which is directly related to the wholesale distribution of medicines, medical devices and dietetic foods and is used to ensure availability of medicines, medical devices and dietetic foodstuffs for the population in real time.

Keywords: health care, pharmaceutical care, logistical operations.