Praktické lekárnictvo 3/2012

Liečba hemoroidov a príbuzných ochorení konečníka – prehľad voľne predajných prípravkov

PhDr. Marta Martinčeková

Zlatá žila (hemoroidy), najčastejšie ochorenie konečníka. Približne u 40 % ľudí v určitom období života spôsobuje ťažkosti – hovoríme o ľudovej chorobe. Možno hovoriť aj o civilizačnej chorobe. Vznik zlatej žily ovplyvňuje niekoľko faktorov: dedičnosť sedavá a stojatá práca, nesprávna životospráva, zápcha, hnačky, tehotenstvo. Zlatá žila nie je choroba uzatvárajúceho mechanizmu konečníka, chorobou sa stáva vtedy, ak sa výduť zväčší, sliznica sa zapáli a objavia sa ťažkosti.

Kľúčové slová: hemoroidy, liečba, lokálne prípravky, perorálne pripravky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of hemorrhoids and related disorders rectum – overview of OTC products

Piles (hemorrhoids) are the most common disease of the rectum. Approximately 40% of people are affected by it over a certain period of life – we are talking about a folk illness or about a lifestyle disease. Formation of hemorrhoids is influenced by several factors: heredity, sedentary and stagnant work, improper diet, constipation, diarrhea, pregnancy. Hemorrhoids are not a part of mechanism closing of the rectum, it becomes disease if the aneurysm enlarges, mucosa inflames and there are difficulties.

Keywords: hemorrhoid treatment, topical medicines, oral medicines.