Praktické lekárnictvo 2/2012

Léčba suchého oka

MUDr. Milan Odehnal, MBA,, MUDr. Květoslava Ferrová, MUDr. Jiří Malec

Syndrom suchého oka (SSO) má složitou multifaktoriální etiologii, na které se podílí nošení kontaktních čoček, patologické stavy oka, systémová onemocnění, hormonální vlivy, účinky některých léčiv. Svoji roli hraje i genetická predispozice, věk, pohlaví, vliv okolního prostředí a další faktory. SSO je nejčastějším ambulantním onemocněním v oftalmologii. Snižuje kvalitu života a může postihnout i zrakové funkce pacienta. Diagnóza SSO je založena na anamnéze, klinickém vyšetření a testech hodnotících množství produkovaných slz nebo stabilitu slzného filmu. Terapii indikuje oftalmolog dle klinického stupně postižení. Léčba je individuální, ale většinou symptomatická. Spočívá v aplikaci umělých slz různého složení a různých forem. Při problematickém průběhu je možné použít obturaci slzných cest kolagenovými uzávěry, chirurgickou úpravu víček, lokální podání kortikoidů nebo výjimečně použití cyklosporinu A (Restasis).

Kľúčové slová: syndrom suchého oka, umělé slzy, slzná žláza, slzný film.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Dry eye treatment (Lacrimal gland dysfunction, tear film dysfunction and the use of artificial tears in the practice)

Dry eye syndrome (DES) has a complex multifactorial aetiology that involves the wearing of contact lenses, pathological conditions of the eye, systemic diseases, hormonal factors and effects of some drugs. Genetic predispositions, age, sex, environment and other factors also play a role. DES is the most common outpatient condition seen in ophthalmology. It reduces the quality of life and may even affect the patient's visual functions. The diagnosis of DES is based on the history, clinical examination and tests measuring the amount of tears produced or the stability of the tear film. The treatment is prescribed by an ophthalmologist according to the clinical degree of severity. It is individual, mostly symptomatic, and involves the application of artificial tears of various kinds and composition. In the case of a complicated course, lacrimal occlusion with collagen plugs, surgical eyelid correction, topical corticoids or, exceptionally, cyclosporin A (Restasis) can be used.

Keywords: dry eye syndrome, artificial tears, lacrimal gland, tear film.