Praktické lekárnictvo 2/2017

Léčba neuropatické bolesti se zaměřením na opioidy

MUDr. Marek Hakl, Ph.D., MUDr. Olga Haklová

Neuropatická bolest patří mezi obtížně léčitelné bolestivé stavy. Její výskyt se v populaci s prodlužujícím se věkem zvyšuje. Mezi základní léky při léčbě této bolesti patří antikonvulziva a antidepresiva. V případě, že nedochází k adekvátní úlevě od bolesti, postupujeme k lékům druhé volby, které jsou tvořeny především opioidy. Mezi nimi jsou některé, které mají k neuropatické bolesti vyšší afinitu. Především se jedná o oxycodon a tapentadol, některé práce uvádějí i buprenorphin. Terapii začínáme vždy nejnižšími dávkami, které titrujeme až do dávky účinné. V současné době však hovoříme i o stropovém klinickém efektu opiodů, který je dán akvianalgeticky 160 mg morfinu denně. Tato dávka by neměla být překračována.

Kľúčové slová: neuropatická bolest, opioidy, kapsaicin, lidokain

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of neuropathic pain with a focus on opioids

Neuropathic pain is among difficult-to-treat pain conditions. Its occurrence in the population increases with increasing age. Anticonvulsants and antidepressants are the fundamental drugs in treating this pain. In case there is no adequate relief of pain, second-choice drugs are the next option, including, in particular, opioids, with some of them having a higher affinity to neuropathic pain. They particularly include oxycodone and tapentadol, with some papers also reporting buprenorphine. Treatment is always initiated with the lowest doses that are titrated to an effective dose. Currently, however, the ceiling effect of opioids is being applied that is equianalgesically equivalent to 160 mg of morphine daily. This dose should not be exceeded.

Keywords: neuropathic pain, opioids, capsaicin, lidocaine