Praktické lekárnictvo 3/2022

Kontaktná precitlivenosť na externá používané v lokálnej liečbe

MUDr. Jana Nemšovská, MPH, MHA

Farmaceutické prípravky používané v lokálnej liečbe môžu byť príčinou rôznych kožných nežiaducich reakcií vrátane alergickej kontaktnej dermatitídy. Výskyt alergickej kontaktnej dermatitídy vyvolanej lokálnymi terapeutikami narastá u pacientov s chronickými dermatózami, ako sú stasis dermatitis, vredy predkolenia, otitis externa či s dermatózami v perianálnej a periokulárnej oblasti. Alergénmi v lokálnych prípravkoch môžu byť nielen samotné účinné látky, ale aj zložky vehikula. Medzi najčastejšie alergény patria lokálne antibiotiká, antiseptiká, kortikosteroidy, anestetiká a nesteroidové protizápalové lieky. V diagnostike príčiny sú nápomocné epikutánne testy. Článok je zameraný na alergickú kontaktnú dermatitídu vyvolanú lokálne aplikovanými liečivami, opisuje prevalenciu senzibilizácie, predisponujúce faktory a skrížené reakcie.

Kľúčové slová: alergická kontaktná dermatitída, prevalencia senzibilizácie, lokálne terapeutiká, antibiotiká, antiseptiká, kortikosteroidy, anestetiká, nesteroidové protizápalové lieky

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Praktické lekárnictvo. Objednať časopis

Contact allergy to topical medicaments

The topical application of pharmaceutical products may induce skin adverse reactions, including allergic contact dermatitis. Allergic contact dermatitis from topical drugs is increased in chronic dermatoses, such as stasis dermatitis, leg ulcers, otitis externa, perianal conditions, and ophthalmological disorders. Allergic contact dermatitis can develop from the active drug or vehicle components. Topical antibiotics, antiseptics, corticosteroids, anesthetics, and nonsteroidal anti-inflammatory drugs are the most frequent culprits. Patch testing can help identify specific allergens. This article provides an overview of allergic contact dermatitis to topical drugs, discussing their prevalence of sensitization, predisposing factors and cross reactions.

Keywords: allergic contact dermatitis, prevalence of sensitization, topical drugs, corticosteroids, anesthetics, nonsteroidal anti-inflammatory drugs