Praktické lekárnictvo 1/2012

Kompresívne pančuchy

Mgr. Lucia Balcieraková

Kompresívna liečba je súčasťou komplexnej liečby chronického žilového ochorenia a má aj ďalšie indikácie. Jej hlavnou úlohou je kompenzácia cievneho riečiska použitím kompresívnych elastických pančúch. Používajú sa na trvalú a dlhodobú liečbu. Princípom liečby je aplikácia graduovaného tlaku na dolnú končatinu v oblasti členka. Pre dosiahnutie správneho efektu je potrebné vybrať vhodný typ.

Kľúčové slová: kompresívne elastické pančuchy, kompresívna trieda, kompresívna liečba, chronické žilové ochorenie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Compression stockings

Compression therapy is part of a comprehensive treatment of chronic venous disease and it used also in another indications. Its main function is to compensate the vascular bed using elastic compression stockings. They are used for permanent and long-term treatment. The principle of treatment is the application of a graduated pressure on the lower extremity at the ankle. To achieve the proper effect is needed to select the appropriate type.

Keywords: elastic compression stockings, compression class, compression therapy, chronic venous disease.