Praktické lekárnictvo 1/2022

Je vždy nutná lokální terapie s analgetickou složkou na léčbu hemoroidálního onemocnění?

PharmDr. Gabriela Kroupová

Hemoroidální onemocnění se ř adí mezi civilizační choroby a minimálně jednou za ž ivot postihne více než polovinu populace. Pacient s tímto onemocněním se velmi často obrací na lékárníka, proto je v č lánku věnována větší pozornost novému doporučení léčby hemoroidálního onemocnění, kde jde ruku v ruce terapie venofarmaky a topická léčba, která nemusí vždy obsahovat lokální anestetika.

Kľúčové slová: hemoroidy, léčba hemoroidálního onemocnění, venofarmaka, topická léčba

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Praktické lekárnictvo. Objednať časopis

Is local therapy with an analgesic ingredient always needed for treatment of hemorrhoidal disease?

Hemorrhoidal diseases are among the diseases of civilization and affect more than half of the population at least once in a lifetime. A patient with this disease very often turns to a pharmacist, so the article pays more attention to a new recommendation for the treatment of hemorrhoidal disease, which goes hand in hand with venopharmaceutical therapy and topical treatment, which may not always contain local anesthetics.

Keywords: hemorrhoids, hemorrhoidal disease treatment, venopharmaceuticals, topical treatment