Praktické lekárnictvo 3-4/2015

Interakcie liekov zvyšujúcich riziko predĺženia QT intervalu

MUDr. Viera Kissová, PhD., PharmDr. Mária Göböová, PhD., prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, PhD.

Psychofarmaká vstupujú do interakcií, ktorých dôsledkom je zvýšené riziko predĺženia QT intervalu. Predĺženie QT intervalu je spojené so vznikom závažnej tachyarytmie typu Torsades de Pointes, hlavne pri liečbe antidepresívami alebo antipsychotikami.

Kľúčové slová: predĺženie QT intervalu, psychofarmaká, Torsades de Pointes, liekové interakcie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Interactions of drugs increasing the risk of prolongation of QT interval

Psychotropic drugs enter the interactions that result in an increased risk of prolongation of QT interval. Long QT interval is associated with resulting serious tachyarrhythmias type Torsades de Pointes, induced by antidepressants and antipsychotics.

Keywords: QT interval prolongation, psychotropic drugs, Torsades de Pointes, drug interactions.