Praktické lekárnictvo 3/2011

Imunita – čo by sme mali o nej vedieť

PhDr. Marta Martinčeková

Imunita – bez nej sa žije ťažko. Aby sme si ju však dokázali chrániť a udržať, musíme jej rozumieť. Obranyschopnosť organizmu voči infekčným a iným agresívnym ochoreniam – imunita je večnou témou, ktorá s pribúdajúcimi rokmi tretieho tisícročia nadobúda stále väčší význam v našom živote. Človek je vystavený obrovskej invázii cudzorodých látok a mikroorganizmov zo svojho okolia. Každý novorodenec si so sebou do života nesie určitú dávku vrodenej imunity, obranyschopnosti organizmu voči infekčným útokom. V priebehu prvých rokov života sa imunitný systém vyvíja, stabilizuje sa zloženie protilátok, preto môžu byť malé deti častejšie choré. To však neznamená, aby dieťa žilo v sterilnom prostredí. Treba sa stretávať s priateľmi a inými deťmi. Tak sa pomaly vytvárajú protilátky a dieťa si buduje svoje imunitné reakcie.

Kľúčové slová: imunita, autoimunitné ochorenia, B-lymfocyty, T-lymfocyty, beta-glukán.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť