Praktické lekárnictvo 4/2011

Hojenie rán pomocou kyseliny hyalurónovej

MUDr. Katarína Poláková, PhD.

Hojenie rán je zložitý biologický proces interakcií medzi epidermálnymi bunkami, bunkami dermy a extracelulárnou matrix, ktorý je koordinovaný cytokínmi a rastovými faktormi. Prebieha v troch vzájomne sa prekrývajúcich fázach: zápalovej, proliferačnej a remodelačnej, ktorých výsledkom je epitelizácia novo-vytvoreného granulačného tkaniva. Nie všetky rany sa hoja rýchlo a bez komplikácií. Najmä pri chronických ranách je dôležité podporiť hojenie vhodnými lokálnymi prostriedkami. Medzi ne rozhodne patria tie, ktoré obsahujú ako účinnú látku kyselinu hyaluronovú.

Kľúčové slová: hojenie rán, moderné lokálne prostriedky, kyselina hyaluronová.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Healing of wounds with hyaluronic acid

Wound healing is a complicated biological process, where interaction between epidermal cells, dermal cells and extracellular matrix is coordinated by cytokines and growth factors. Ongoing in three overlapping phases: inflamatory, proliferative and remodeling, resulting in an epitelization of newly formed granulation tissue. Not all wounds heal quickly and without complications. It is important, especially in chronic wounds, support healing process with suitable local treatment. Between them are those with content of hyaluronic acid like active substance appropriate.

Keywords: wound healing, modern local treatment, hyaluronic acid.