Praktické lekárnictvo 2/2012

Fytoterapia v období tehotenstva a pri dojčení

PharmDr. Silvia Fialová, PhD.

Tehotné ženy sú zaradené do skupiny rizikových pacientov. Pre lekárnika to znamená to, že im musí venovať špeciálnu pozornosť a pri výbere lieku a najmä výživového doplnku sa nezmýliť. Lekárnikovi je jasné, že aj pre nerizikového pacienta môžu liečivé rastliny okrem terapeutického benefitu prinášať množstvo rizík, najmä ak sa nedodrží ich správne dávkovanie, spôsob a forma užívania, ale aj časové obdobie používania, ktorá je zvyčajne obmedzené. Oblasť fytoterapie v samoliečení je relatívne široká, avšak pre tehotné a dojčiace ženy sa výrazne zužuje. Používanie liečivých rastlín v tehotenstve a pri dojčení je obmedzené, avšak nie nemožné a mnohé rastliny sú pre niektoré zdravotné problémy v tomto období prospešné, ich použitie vychádza z tradičnej medicíny a dlhodobých skúseností. Realita je zatiaľ taká, že klinických štúdií preukazujúcich bezpečnosť liečivých rastlín a prírodných látok v tehotenstve a pri dojčení je stále málo, a preto sa ich bezpečnosť jednoznačne nedá potvrdiť. Medzi najviac používané liečivé rastliny v tomto období patrí ďumbier, malina a fenikel.

Kľúčové slová: tehotenstvo, dojčenie, liečivé rastliny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Phytotherapy in pregnancy and lactation

Pregnant women are included in the special group of patients at risk. For pharmacist's it means that special attention must be paid to pregnant patients in the selection of pharmaceuticals and particular food supplement. It is clear that even for the common patient at non risk may medicinal plants bring not only the therapeutic benefit but also some risks, especially if they are not taken to their correct dosage, method and form of use, but also the period of use, which is usually limited. The area of phytotherapy in self-medication is relatively wide, however, for pregnant and breastfeeding women is quite limited. The use of medicinal plants in pregnancy and lactation is limited, but not impossible, and many plants are beneficial for some health problems during this period. Anyway their use is based on traditional medicine and long-term experience. Yet the reality is such that there are still not enough clinical studies demonstrating the safety of the medicinal plants and natural substances in pregnancy and lactation and therefore their safety cannot be clearly confirmed. The most common used medical plant in the pregnancy and breastfeeding are ginger, raspberry and fennel.

Keywords: pregnancy, lactation, medical plants.