Praktické lekárnictvo 3/2020

Fytofarmaka a imunita

MUDr. Petra Čamborová, Ph.D.

V průběhu celé historie lidé studují účinky různých rostlin na zdraví člověka. Vývoj nových moderních léčiv se i v dnešní době opírá o historické znalosti použití a přípravy rostlin a jejich extraktů k medicinálním účelům. Fytofarmaka jsou jednou ze skupin léčivých přípravků, která mají ve svém složení alespoň jednu rostlinnou látku extrahovanou přímo z rostlin. Další skupinou jsou pak tradiční rostlinné přípravky, které se liší tím, že obsahují výtěžky několika různých rostlin a není u nich proto známá konkrétní účinná látka zodpovědná za mechanismus účinku (1).

Kľúčové slová: fytofarmakologie, imunomodulace, Echinacea, beta-glukany

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Phytopharmaceuticals and immunity

Throughout history, people have studied the effects of various plants on human health. Even today, the development of novel modern drugs relies on historical knowledge of using and preparing plants and their extracts for medicinal purposes. Phytopharmaceuticals are among those medicinal products the composition of which contains at least one herbal substance removed directly from plants. Another group involves traditional herbal medicinal products that differ in that they contain extracts from several different plants; as a result, a particular active substance responsible for the mechanism of action is not known in this group.

Keywords: herbal medicine, immunomodulation, Echinacea, beta-glucans