Praktické lekárnictvo 3/2020

Farmakoterapia horúčky u detí

PhDr. Iveta Ondriová, PhD., PhDr. Mgr. Jana Cinová, PhD.

Horúčka je prejav reakcie tela na určité podnety (mikroorganizmy, baktérie, vírusy). Vyžaduje adekvátny prístup nielen zdravotníckych pracovníkov ale rovnako aj rodičov, ktorí by sa o dieťa s horúčkou mali vedieť postarať. V príspevku popisujeme problematiku horúčky v detskom veku so zameraním na možnosti jej znižovania a akútnu komplikáciu – febrilné kŕče.

Kľúčové slová: horúčka, liečba horúčky, febrilné kŕče, podporná liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacotherapy of fever in children

Fever is a condition accompanying a great number of children‘s sicknesses. This condition requires adequate approach of doctors as well as of parents. The latter should be able to take care of a child experiencing fever. In the article, we describe the problems of children‘ s fever with focus on the possibilities of its decreasing, acute complication- febrile seizures.

Keywords: fever, treatment of fever, febrile seizures, supporting treatment