Praktické lekárnictvo 3/2016

Farmakogenetika v práci klinického farmakologa a farmaceuta

MUDr. Olga Bartošová, Ph.D., Prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D., PharmDr. Irena Netíková, Ph.D.

Farmakogenetika je obor, který studuje vliv genetické predispozice pacienta na účinnost a výskyt nežádoucích účinků léčiva. Tento obor je základem personalizované medicíny. Výsledek farmakogenetického vyšetření pacienta ovlivňuje výběr a dávkování léčiva s ohledem na prevenci toxicity a predikci farmakoterapeutického efektu. Cílem tohoto článku je popsat význam farmakogenetiky v práci klinického farmakologa a farmaceuta.

Kľúčové slová: farmakogenetika, personalizovaná medicína, genetický polymorfiszmus, klinický farmaceut

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacogenetics in practice of a clinical pharmacologist and a pharmacist

Pharmacogenetics is the field that studies the impact of the genetic variability of a patient on the effectiveness and side effects of pharmacotherapy. This field is the basis for personalized medicine. Genotyping of patients may determine the choice and dosage of a drug with respect to the prevention of toxicity and prediction of pharmacotherapeutic effect. The aim of this article is to describe the importance of pharmacogenetics in the practice of a pharmacist-managed clinical service.

Keywords: pharmacogenetics, personalized medicine, genetic polymorphism, clinical pharmacist