Praktické lekárnictvo 1/2021

Extrakčné metódy v príprave liekových foriem II.

Doc. RNDr. Zuzana Vitková, PhD., prof. Ing. Jarmila Pavlovičová. PhD., doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, PhD., doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.

Predkladaná 2. časť témy je zameraná na metódy používané na prípravu výluhov z rastlinných drog. Uvádza definície a prípravu troch skupín rastlinných výluhov a to: štandardizovaných, kvantifikovaných a ostatných výluhov definovaných len výrobným postupom a analytickými markermi.

Kľúčové slová: rastlinné výluhy - zápary, odvary, tinktúry, extrakty

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Extraction methods in the preparation of dosage forms II.

The presented 2nd part of the topic is focused on the methods used in the preparation of the leachates from vegetable drugs. It is introduced the definition and preparation of the three groups of vegetable leachates, namely the standardized, quantified, and the other.

Keywords: vegetable leachates – infusa, decocta, tinctures, extracts