Praktické lekárnictvo 1/2021

Extenzivní hydrolyzáty a jejich úloha v klinické praxi

MUDr. Nabil El-Lababidi

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) je klinickým problémem, se kterým se střetává praktický lékař ve své běžné praxi. Po řádně stanovené diagnóze je terapií volby eliminační dieta. U plně kojených dětí je indikována nemléčná dieta kojící matce, u uměle živených stačí v 90 % případů formule s extenzivně hydrolyzovanou bílkovinou (eHF). Méně často jsou indikované aminokyselinové přípravky (AAF). Klinické studie za použití různých eHF mají různé, často si odporující výsledky. Tyto rozdílné výsledky jsou zřejmě vlivem odlišného stupně štěpení a reziduální alergenicity jednotlivých eHF. Zdá se, že dlouhodobé používání eHF nevede ke statisticky významným rozdílům v prospívání dětí. Jeví se ale, že děti živené eHF na bázi syrovátky mají z dlouhodobého hlediska lepší hmotnostní přírůstky než děti krmené eHF na bázi kaseinu. V praxi je ideálním postupem při terapii ABKM u uměle živených dětí podání eHF s nejvyšším stupněm hydrolýzy a podílem peptidů o molekulární hmotnosti < 1 000 Da.

Kľúčové slová: alergie na bílkovinu kravského mléka, formule s extenzivně hydrolyzovanou bílkovinou kravského mléka, aminokyselinové formule, molekulární hmotnost, syrovátka, kasein

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Praktické lekárnictvo. Objednať časopis

Extensive hydrolysates and their role in clinical practice

Cow’s milk protein allergy (CMPA) is a common health problem encountered by paediatric general practitioners. After establishment of the diagnosis, an elimination diet is indicated. Mothers of fully breast-fed infants should be recommended a strict dairy-free diet. Extensively hydrolysed formulas (eHF) are usually sufficient in the treatment of 90% of formula fed infants. Amino acid formulas (AAF) are indicated less frequently. Results of clinical studies regarding eHF have various and often conflicting results. This seems to be due to different degrees of hydrolysis and residual allergenicity between various eHF. It seems that long-term use of eHF does not affect the thriving of children negatively. However, it would seem that children fed with whey-based eHF have better weight gains than their casein-based eHF fed counterparts. Usage of eHF with the highest level of hydrolysis and contents of peptides with a molecular weight <1000 Da should be used in clinical practice.

Keywords: cow’s milk protein allergy, extensively hydrolysed formula, amino acid formula, molecular weight, whey, casein