Praktické lekárnictvo 1/2017

Dostupnosť kategorizovaných liekov po obmedzení ich reexportu novelou zákona o liekoch

RNDr. Jozef Slaný, CSc.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť