Praktické lekárnictvo 2/2016

Dojčenie a lieky

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Martina Perháčová

Medikácia dojčiacej matky je jednou zo situácií, keď je podpora dojčenia zo strany zdravotníckeho pracovníka či lekárnika nevyhnutná, aby dojčenie mohlo pokračovať, aj keď matka potrebuje liečbu. Preto je dôležité, aby lekári a lekárnici dokázali správne vyhodnotiť prínos verzus riziko plynúce z medikácie matky a zároveň riziká z nedojčenia či kŕmenia umelou výživou. Cieľom práce bolo zmapovať situáciu a stav poznania na Slovensku v danej problematike a poukázať na potrebu toho, aby sa odborná verejnosť touto témou zaoberala.

Kľúčové slová: dojčenie, laktácia, materské mlieko, riziká umelej výživy, lieky, nežiaduci účinok

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Breastfeeding and maternal medications

One of the situations that requires supporting breastfeeding on part of health care professionals or pharmacists are medications for breastfeeding mothers in order for breastfeeding to continue even at a time when treatment is necessary. Consequently, it is important that doctors and pharmacists are able to evaluate the risk versus benefit ratio stemming from maternal medications as well as risks of not breastfeeding and risks of formula feeding. The goal of this article is to map out the situation and current state of knowledge in Slovakia and to point out the need for this issue to be addressed by health care professionals.

Keywords: breastfeeding, lactation, breastmilk, risks of formula, maternal medications, adverse effects