Praktické lekárnictvo 3/2012

Degenerácia makuly – prírodná liečba a prevencia

PharmDr. Silvia Fialová, PhD.

Ochoreniami očí trpí veľká časť populácie na celom svete. Treba si uvedomiť, že vekom dochádza k degenerácii štruktúr oka, čo vedie k zhoršeniu percepcie. Bez ohľadu na vek by prevencia mala byť na prvom mieste. Degenerácia makuly (MD) je častým ochorením očí. Žiaľ, v súčasnej dobe nie je známe, ako možno pacientov s MD vyliečiť, avšak existujú terapeutické možnosti ako progresiu ochorenia spomaliť v závislosti od štádia a typu MD. Liečba býva komplikovaná a dlhodobá, ale tomuto ochoreniu sa dá predchádzať napríklad aj užívaním antioxidačne účinných a vazoaktívnych látok a rastlinných extraktov. V liečbe a prevencii ochorení očí sa uplatňujú liečivé rastliny s obsahom karotenoidov, antokyánov, flavonoidov, vitamínov a minerálov. Medzi najznámejšie patria brusnica čučoriedková, ginko dvojlaločné, očianka Rostkovova, mrkva obyčajná.

Kľúčové slová: degenerácia makuly, karotenoidy, flavonoidy, antokyány, Vaccinium, Ginkgo, Euphrasia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Macular degeneration – herbal therapy and prevention

Around the world a huge part of the population suffers from eye diseases. It is important to understand that the degeneration of the eye structures depends on the age. It leads to the deterioration of the perception. Regardless of age, the prevention should be first and foremost. Macular degeneration (MD) is a frequent eye disease. Unfortunately, it is not known how it can be cured. However, there are therapeutic options for patients with MD how to slow down the progression in dependence on the stage and type of MD. Treatment is complicated and long, but this disease can be prevented, for example by the use of antioxidant and vasoactive substances and plant extracts. In the treatment and prevention of diseases of the eye are most applied carotenoids, flavonoids, anthocyanins, vitamins, minerals and medicinal plants with their content. Among the most famous are bilberries, eyebright, gingko, carrot.

Keywords: macular degeneration, carotenoids, flavonoids, anthocyanins, Vaccinium, Ginkgo, Euphrasia.