Praktické lekárnictvo 1/2023

Deficit příjmu železa – nutriční zdroje, doporučené denní dávky, suplementace železem

Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D., PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.

Přehledný článek pojednává o jednom z častých nutričních deficitů, a to deficitu železa, který je příčinou vzniku sideropenické anémie. Jsou v něm popsány dvě formy nutričních zdrojů, doporučené denní dávky železa a jeho osud v organismu. Uvedeny jsou nejčastější přípravky s železem používané jak perorálně, tak parenterálně, a jejich správná aplikace.

Kľúčové slová: železo, aplikace, přípravky

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Praktické lekárnictvo. Objednať časopis

Iron intake deficit – nutritional resources, recommended daily allowances, iron supplementation

The review article discusses one of common nutrition deficiencies, iron deficiency, which is the cause of sideropenic anemia. It describes two forms of nutritional sources, the recommended daily allowance of iron and its metabolism in the body. The most common iron preparations are administrated both orally and parenterally, and their correct use is listed.

Keywords: iron, application, remedy