Praktické lekárnictvo 2/2011

Daptomycin – nové antibiotikum pro léčbu závažných infekcí způsobených některými grampozitivními bakteriemi

Vilma Marešová, Pavla Urbášková

Daptomycin je cyklický polypeptid, nové antibiotikum s baktericidní aktivitou in vitro proti řadě grampozitivních bakterií. Toto dobře tolerované antibiotikum je určeno k nitrožilní léčbě závažných infekcí způsobených stafylokoky a streptokoky nebo jejich kmeny, rezistentními a multirezistentními k jiným antibiotikům. indikace pro daptomycin zahrnují závažné infekce kůže a měkkých tkání včetně bakteremických forem a pravostrannou endokarditidu způsobenou Staphylococcus aureus.

Kľúčové slová: daptomycin, účinek in vitro, užití.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Daptomycin – a new antibiotic for the treatment of serious infections caused by certain gram-positive bact

Daptomycin is a cyclic polypeptide, a new antibiotic with bactericidal activity in vitro against many gram-positive bacteria. This well-tolerated antibiotic is used for intravenous treatment of serious infections caused by staphylococcus and streptococcus, or strains, resistant and multidrug-resistant to other antibiotics. The indication for daptomycin include serious skin and soft tissues, including forms and right bakteremických endocarditis caused by Staphylococcus aureus.

Keywords: daptomycin, the effect in vitro, using.