Praktické lekárnictvo 4/2013

Chlorella pyrenoidosa v prevencii a terapii ochorení

PharmDr. Silvia Fialová, PhD.

V súčasnosti sa predpokladá, že konzumácia „zelených potravín“ bohatých na makronutrienty prináša množstvo zdravotných benefitov u ľudí, ktorí konzumujú bežnú (nevegetariánsku) stravu. Jedným z takýchto príkladov je užívanie doplnkov s obsahom zelenej sladkovodnej jednobunkovej riasy bohatej na proteíny, vitamíny a minerály s názvom Chlorella pyrenoidosa. Zdá sa, že táto malá riasa zohráva úlohu v prevencii, ale aj v terapii rôznych ochorení, ako je fibromyalgia, hypertenzia, ulcerózna kolitída či rakovina. Individuálne skúsenosti niektorých ľudí, ktoré však nie sú dostatočne publikované, naznačujú priaznivé účinky chlorely na gastrointestinálny trakt a imunitný systém. Napriek tomu existuje množstvo skeptických názorov na jej použitie, a preto si objasnenie predpokladaných účinkov tejto zelenej riasy vyžaduje ďalší výskum.

Kľúčové slová: chlorela, zelená riasa, gastrointestinálny trakt, imunitný systém, rakovina.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chlorella pyrenoidosa in prevention and therapy of diseases

Currently it is suggested that the consumption of natural „green foods“ rich in macronutrients has many healthful benefits for those who otherwise ingest a normal, non-vegetarian diet. One example is dietary supplements derived from, a unicellular fresh water green alga rich in proteins, vitamins, and minerals.This little alga seems to play a role in prevention as well as in therapy of different diseases, as fibromyalgia, hypertension, ulcerative colitis, orcancer. Individual experiences of some people, that haven´t been published well yet,suggest promising effects of chlorella on gastrointestinal tract and immune system. In spite of that,there are many skeptic opinions about its medical usage and for the clarification of suggested effects of this green alga further research is needed.

Keywords: chlorella, green alga, antioxidant, immune system, cancer.