Praktické lekárnictvo 2/2021

Benediktínsky likér

doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD., Daniel Krchňák, DiS, PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D., Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.

Benediktínsky likér patrí medzi najstaršie bylinné likéry na svete. Poznáme ho od 16. storočia vďaka benediktínskemu mníchovi Bernardovi Vincellinimu z opátstva Fécamp; pôvodná receptúra pozostáva z 27 až 30 byliniek. Tento likér preslávil až v 14. storočí francúzsky obchodník s vínom Alexandre Prosper Hubert Le Grand, ktorý s pomocou miestneho lekárnika oživil starú receptúru a od roku 1863 ho predával pod názvom Bénédictine ligueur. V tejto práci sa prehodnotila jedna cca 100-ročná receptúra z pohľadu farmakognózie, fytofarmakológie a galenickej farmácie.

Kľúčové slová: Benediktínsky likér, kláštorné lekárnictvo, historická receptúra

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Praktické lekárnictvo. Objednať časopis

Benedictine liqueur

The Benedictine liqueur is one of the oldest herbal liqueurs in the world. It has been known since the 16th century thanks to the Benedictine monk Bernard Vincellini of the Fécamp Abbey; the original recipe consists of 27 to 30 herbs. This liqueur became famous later in the 19th century thanks to the French wine merchant Alexandre Prosper Hubert Le Grand, who revived the old recipe with the help of a local pharmacist and sold it under the name Bénédictine ligueur from 1863. In this work, we re-evaluated one approximately 100-years-old prescription in terms of pharmacognosy, phytopharmacology and galenical pharmacy.

Keywords: Bénédictine ligueur, monastic pharmacy, historical prescription